Destiny

Два вековни чинара в Асеновград са обявени за защитени

Две вековни дървета на територията на Асеновград са обявени за защитени, по предложение на общината. Те са от вида източен чинар (Platanus orientalis). И двете дървета са на възраст около 200 г.

Височината им е близо 19 м., а и обиколката на стъблата – повече от 5 м. Едното от дърветата се намира на ул. “Богомилска“ - срещу №27, а другото – на ул. “Патриарх Евтимий“, в градинката срещу ВиК – Асеновград.
Двата вековни чинара вече са обозначен с информационни табели. Чрез обявяването на дърветата за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

Banner 468 x 60 px