Destiny

Пловдивският университет е партньор по проект за насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете в европейските академични среди

Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" е партньор по проект SPEAR, финансиран от Хоризонт 2020, насочен към насърчаване на приобщаващото равенство между…
Banner 468 x 60 px